Gerakan Wakaf Tunai

Pesantren Persatuan Islam bersama Pusat Zakat Umat menyelenggarakan program Gerakan Wakaf Tunai bagi para donatur untuk terwujudnya pembangunan Pesantren Persatuan Islam 7 Cempakawarna