Kelulusan Muallimien CEMPAKAWARNA

Alhamdulillahi rabbil 'alamiin.. Hari ini hari pengumuman kelulusan tingkat SLTA. Dan 100% Mu'allimin Cempakawarna dinyatakan LULUS ! Barakallah..